TERMS OF USE

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de website amsterdam2016.org en alle pagina's, teksten en afbeeldingen waaruit deze bestaat.

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van de EK Atletiek Amsterdam 2016 website slechts bevoegd de website door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden.

Hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom van Stichting EK Atletiek Amsterdam 2016 2014 zijn, dienen enkel ter informatie van de bezoeker. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt Stichting EK Atletiek Amsterdam 2016 geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de Ek Atletiek AMsterdam 2016 website en daarvan afkomstige informatie bij Stichting EK Atletiek Amsterdam 2016. Dit houdt in dat er niets aan de van de EK Atletiek Amsterdam 2016 website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Voorwaarden zonder toestemming van Stichting EK Atletiek Amsterdam 2016 niet is toegestaan.

Disclaimer

Uitgevers en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Uitgever en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/ of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

© Stichting EK Atletiek Amsterdam 2016. Alle rechten voorbehouden.

International Partners
national partner
national sponsors
national suppliers
Host Institutions
media partners
social partner
host broadcaster